Tuna Bekleviç 2019 Derneği

Derneğin Amacı:
Dernek, 2019’da gerçekleştirilmesi hedeflenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gençlerini katılımını arttırmak amacı ile kurulmuştur.

Tuna Bekleviç hakkında fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız.

Çalışma gruplarımız ve gönüllülerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız.

Dernek bu amaçları çerçevesinde;
 
1) Gençliğin demokratik taleplerinin şiddet dışı yöntemler ile dile getirmesini teşvik eder,
 2) Gençliği ekonomik sosyal kültürel ve siyasi alanlarda katılıma yönlendirir,
 3) Gençliğin bulundukları şehirlerde sivil toplum kuruluşları ve diğer gençlik grupları arasındaki ilişkileri güçlendirmek; bir arada projeler üretmelerini teşvik eder.
Türkiye’de her bir yaşta yaklaşık 1 milyon gencimiz vardır. 18-24 yaş arası 7 milyon genç seçmenimiz Türkiye’nin toplam seçmen nüfusu içerisindeki en belirleyici kitlelerin başında gelmektedir. Habitat Gençlik Araştırmasına göre seçimlerde oy kullanan gençlerin oranı yüzde 78,2 iken gençlerin aktif siyasette yer alma oranının sadece yüzde 3,9’dur. İlgili rapor, aynı zamanda gençlerin gönüllülük oranlarının da düşük seviyede olduğuna dair veriler ortaya koymaktadır. Rapora göre gençlerin gönüllü faaliyetlere katılım oranı yüzde 5 seviyesindedir. Tuna Bekleviç 2019 derneğinin amacı yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gençliğin katılım oranlarının artması için faaliyetler gerçekleştirmektedir.
Derneğin Faaliyetleri:
1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
16-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmaktır.
İletişim: dernek@tuna2019.com