Zorunlu Eğitimde Kalite Seferberliği Başlatılacaktır!

ireysel hak ve özgürlüklere saygı, bir arada yaşam kültürü ve demokrasimizin kalitesinin yükseltilebilmesi için zorunlu eğitimden başlayarak güçlü bir kalite seferberliği başlatacağız. Gerek yükseköğretim gerekse okul öncesi, ilk öğretim ve ortaöğretim eğitim politikalarımızın temel ilkeleri Dünya gençleri ile rekabet edebilir öğrenciler yetiştirmeye, yeni ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde istihdam yaratmaya ve öğretmenlerimizin koşullarının iyileştirilmesine odaklı olacaktır. 

72) Zorunlu Eğitim 13 Yıl Olacaktır! 

Türkiye’de ortalama eğitim seviyesini en az 12 yıla çekebilmek için ulusal bir seferberlik başlatacağız. Tam gün okul öncesi eğitimi tamamen ücretsiz ve zorunlu eğitim kapsamına ekleyeceğiz. Okul öncesi bir yılı da eklediğimizde zorunlu eğitim süresini 13 yıla çıkartacağız.

73) Fiziki Koşulları Güçlendirip Dersliklerdeki Öğrenci Sayısını Düşüreceğiz! 

Eğitim Seferberliği çerçevesinde eksik derslikleri derhal tamamlayarak derslik başına düşen öğrenci sayısını mutlak surette düşürecek ve öğretmen sayısını yükselteceğiz. Fiziki ihtiyaçlar çerçevesinde öğrencilerimizin spor, sanat ve kültür ihtiyaçlarını öncelikleyecek şekilde okullarımızı güçlendireceğiz. 

Tüm okullarımızdaki fiziki koşulları engelli öğrencilerimize uygun bir şekilde tekrar düzenleyeceğiz. 

74) Değiştirilen Sistem En Az 10 Yıl Hiçbir Koşulda Değiştirilemeyecektir! 

Türkiye eğitim sisteminde her değişen hükümet ve hatta her değişen Bakan döneminde derin sistem değişikliklerine gidilmiştir. Bu sistem değişiklikleri hem öğrencilerimiz, hem öğretmenlerimiz hem de velilerimiz için ciddi sıkıntılar doğurmuştur. Özetle sistem bir kez değişmeli ve değişen sistemin temel dayanakları uzun süre tekrar değiştirilmemelidir. 

75) Öğretmen Maaşları 5.000 TL’ye çıkartılacaktır! 

Öğretmen maaşlarında derece ve kademe eşitlenecek; mecburi eğitimde görev alan tüm öğretmenlerimizin maaşı 5.000 TL’ye yükseltilecektir. 

Ücretli öğretmenlik uygulamasına son vererek tüm öğretmenlerimize ilk günden kadrolarını vereceğiz. 

Öğretmen adaylarımızın belirlenmesi aşamasında üyesi oldukları sendika ve siyasi eğilimleri gibi kadrolaşmaya vesile olan uygulamalara son vererek öğretmenlerimiz üzerindeki her türlü ayrımcılığa sıfır tolerans tanıyacağız. 

Öğretmenlik mesleğini maddi sıkıntılar ile boğuşan bir meslekten herkesin ilk tercihini yapmak istediği bir mesleğe dönüştüreceğiz.  

76) Zorunlu Eğitimde Okul Servisleri Ücretsiz Olacaktır! 

Öğrenci servisi tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de lüks değil önemli bir ihtiyaçtır. Zorunlu eğitim alan öğrenciler için servis ücretsiz olacaktır. Bu ücretler Devlet tarafından karşılanacaktır. 

77) Uzaktan Eğitim Güçlendirilecektir! 

Türkiye’de çeşitli nedenlerle okulu dışarıdan okumak zorunda kalan nüfusumuzun eğitim talebi karşılanacaktır. Uzaktan eğitim güçlendirilecektir. 

78) Temel Eğitimdeki tüm Öğrencilerimize Ücretsiz Öğle Yemeği Vereceğiz! 

Okullarımızda tam gün eğitim alan tüm öğrencilerimize ücretsiz sıcak öğle yemeği imkanı sağlayacağız. 

79) Teknik Liseler Teşvik Edilecektir! 

Mecburi eğitimde mesleki yönlendirme ülkemizin öncelikli sorunlarından birisidir. Üstelik bu sorun farklı sorunların da temelini oluşturmaktadır. Mesleki eğitimini güçlendiremeyen ülkeler ara eleman konusunda ciddi sıkıntılar çekmekte ve ara eleman yetiştirme işini üniversiteye bırakmaktadırlar. 

Eğitimde Kalite Seferberliği içerisinde mesleki okullarımız güçlendirilecektir. Mesleki okullarımız ile genel liseler arasındaki karmaşaya son verilecektir. Meslek okullarımızda kalite en üst seviyeye çıkartılacak ve meslek okullarımız ile iş dünyası arasındaki ilişki güçlendirilecektir. Türkiye’de mesleki eğitim önceliklenecek ve teknik liseler teşvik edilecektir. 

80) Müfredat Yenilenecektir! 

Bireysel hak ve özgürlüklere saygıyı, bir arada yaşam ve demokrasi kültürümüzü, kurucu değerlerimize saygıyı müfredatlarda güçlendirerek; nefret söylemine yol açan, ayrımcılık yaratan ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığına yol açan tüm söylemleri müfredatlarımızdan temizleyeceğiz. 

Öğrencilerimizin farkındalığını arttıran, Dünya ile rekabet eden bir anlayışı özendiren, her alanda girişimciliği teşvik eden; aile, yaşadığı ortam ve doğa bilincini güçlendiren, özgürlükleri ve insan haklarını önemseyen gerçek yurttaşlık bilincini aşılayan yeni bir müfredat inşa edeceğiz.