Yüzde 100 Yenilenebilir Enerjiye Geçen Türkiye

88) 2050 yılında 100% Yenilenebilir enerji hedefi!

Geleceğin değil, günümüzün gerçeği olan yenilenebilir enerjiye gereken destek verilecektir. 2050 yılında elektrik enerjisi tüketimi 100% yenilenebilir enerjiden karşılanacaktır.

89) Öz tüketim için yapılacak güneş enerjisi yatırımlarına destek!

Gerekli izinler basitleştirilip, harçlar kaldırılacak ve en fazla 7 günde lisanssız elektrik üretimi için gereken izin prosedürü tamamlanacaktır. 

90) Global Yatırımlar yapan Yenilenebilir Enerji Şirketleri desteklenecektir!

Global pazarlarda yenilenebilir enerji projeleri geliştiren, yatırım yapan, inşaatını ve işletmesini yapan şirketlere uygulanacak özel teşvikler sağlanacaktır. Ayrıca, bu yatırımlar için kullanılacak Türk menşeili ürünler için düşük faizli ve uzun dönemli krediler EXIMBANK tarafından çok hızlı bir prosedür ile yatırımcılara sağlanacaktır.

91) Global Yenilenebilir enerji şirket satın alınmasına teşvik verilecektir! 

Yurtdışında üst seviyelerde bulunan, alınmış patentleri ile kendini ispat etmiş teknoloji üreticilerinin, çoğunluk hissesi alımlarında direkt desteklenecektir. Yatırımın %80 ‘ni EXIMBANK tarafından sağlanacak düşük maliyetli ve uzun vadeli kredi ile satın alma desteklenecektir.

92) Kamu kurum binalarının çatıları güneş panelleri ile döşenecektir!

Tüm kamu binalarının çatılarına güneş panelleri döşenip, kendi elektriğini üreten binalar şekline dönüştürülecektir!

93) Elektriğin depolanması konusu stratejik hedefler arasına yer alacaktır!

Elektriğin depolanması konusunda AR-GE çalışmaları, yurtdışından patent satın alınması desteklenecek ve yurtdışındaki şirket satın almaları EXIMBANK aracılığı ile desteklenecektir.

94) Devlet, 2050 yılına kadar kurulacak elektrik kapasitesini açıklayıp her yıl düzenli ihale açacağı kapasiteyi ve şartlarını ilk 6 ay içinde açıklayacaktır!    

Uzun dönemli kapasitelerin şeffaf bir şekilde açıklandığı bir pazarda, bütün yabancı yatırımcılar ve teknoloji üreticileri ciddi kadroları ile ülkemizde yer almak isteyeceklerdir. Global Teknoloji üreticilerinin üretimlerini Türkiye’ye kaydırmaları için cezbedici teşvikler sağlanacaktır. Bu sayede, bölgesel bir yenilenebilir üst (hub) olma yolunda ciddi bir yol alınacaktır.   

95) Yeni bina çatılarına, güneş enerjisi şartı getirilecektir!

Bütün binaların çatıları güneş enerjisinden elektrik üreten birer mini santral haline dönüşecektir. Hem ekonomiye katkı sağlayacak, hem de dışa bağımlılığımızı azaltacaktır.