Yükseköğretim’de Dünya ile rekabet eden Türkiye!

Gerek yükseköğretim gerekse okul öncesi, ilk öğretim ve ortaöğretim eğitim politikalarımızın temel ilkeleri dünya gençleri ile rekabet edebilir öğrenciler yetiştirmeye, yeni ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde istihdam yaratmaya ve öğretmenlerimizin koşullarının iyileştirilmesine odaklı olacaktır.

81) YÖK Yüzde 100 Özerk Olacaktır!

YÖK’ün iki temel görevinden birisi olan “akreditasyon” işlemleri YÖK’ün görev alanından çıkartılarak özerk bir üst kurula devredilecektir. Sonrasında gerekli yasal düzenlemeler yapılarak YÖK yüzde 100 özerk bir yapıya kavuşturulacaktır.

82) İşi Hazır Mezunlar Çağı!

Yükseköğretim politika önerilerimizin merkezinde istihdam yatmaktadır. Her üniversitenin mezunlarına iş yaratabilme kapasitesine göre üniversite kontenjanları değişecektir. Yıllık olarak işe giren mezun sayısına göre bölüm kontenjanları artacak veya azaltılacaktır. Üniversite kontenjanlarının belirlenmesinde mezunların işe yerleşmesi temel kriter olarak belirlenecektir.

83) Değer Yaratan Üniversiteler Çağı Başlayacaktır!

Üniversiteler kuruluşlarında devlet, vakıf ve anonim şirket olmak üzere üç temel kimlik seçebilecektir. Geçici bir madde ile bir sefer için tüm vakıf üniversitelerine vakıf üniversitesi olarak kalmak veya anonim şirket olabilme tercihi tanınacaktır. Vakıf üniversitesi olarak devam etmeyi tercih eden üniversiteler üçüncü kaynaklardan gelir elde edemeyecektir. Üniversitelerin rekabetçi yanı güçlendirilecek, sadece zenginlerin üniversite sahibi olmasının önüne geçilecek ve üniversitelerimizin halka açılması teşvik edilecektir. 

84) Üniversite Sınavları Kaldırılacaktır!

Türkiye’de ortaöğretim eğitimi tamamen üniversite sınavına odaklanmıştır. Bu durum hem gençlerimizin ruh sağlığını olumsuz etkilemekte, öğrenim kalitemizi düşürmekte ve ülkemiz eğitim sistemini bloke ederek gençlerimizin küresel rekabet gücünü düşürmektedir. 

Üniversite sınavı kaldırılacak; tüm öğrencilerimiz için lise mezuniyet sınavı getirecek; üniversitelerin kendi öğrenci seçim kriterlerini belirlemesinin önü açılacaktır.

85) Nitelikli Yabancı Öğrenci Merkezi Türkiye!

Türkiye bulunduğu coğrafyada yüksek nitelikli bir eğitim vahasına çevrilecektir. Göçmen politikalarımız ile uyumlu bir çerçevede tüm üniversitelerimizin yabancı öğrenci hedefi oluşturulması teşvik edilecek ve yükseköğretimde 1 Milyon yabancı öğrenci hedefi konulacaktır. 

86) Üniversitelerin Tamamı İngilizce Olacaktır!

Türkiye’de gençlik küresel dil endekslerinde her geçen yıl güç kaybetmektedir.

Dünya’da paylaşım ekonomisinin güçlenmesi, genç istihdamda küresel rekabet koşulların güçleşmesi, yükseköğretimde kullanılan kaynakların İngilizce dilinde yoğunlaşması nedeniyle doğası gereği Türkçe olması gereken bölümler dışındaki tüm bölümler İngilizce olacaktır. 

87) Dijitalleşen Eğitim Güçlendirilecektir!

Üniversitelerde “etkili öğrenim” teşvik edilecek; çalışırken okuyabilme seçenekleri zenginleştirilecektir. Eğitimin her alanında dijitalleşme güçlü bir şekilde teşvik edilecektir.