Uzay Çalışmaları ve Uzay Çiftçiliği

Dünya’da insan yapımı ilk uydu uzaya fırlatılmadan tam 21 yıl önce 1936’da Eskişehir Tayyare Alayı’nı ziyareti eden Mustafa Kemal Atatürk; “Geleceğin en etkili silahı da, aracı da hiç kuşkunuz olmasın uçaklardır. Bir gün insanoğlu uçaksız da göklerde yürüyecek, gezegenlere gidecek, belki de aydan bize mesajlar yollayacaktır. Bu mucizenin tahakkuku için 2000 yılını beklemeye hacet kalmayacaktır. Gelişen teknoloji bize daha şimdiden bunu müjdeliyor. Bize düşen görev ise batıdan bu konuda fazla geri kalmamayı temindir.’’ demiştir. Bu sözler nasihatte kalmış; ülkemiz bu yarışta oldukça geride kalmıştır. Türkiye’nin bu alanda daha fazla bekleyecek lüksü veya mazereti yoktur. 

Türkiye yeni Dünya düzenindeki askeri ihtiyaçları, hayatı kolaylaştırmak ve pratikleştirmek için yaşamsal amaçları çerçevesinde uzay çalışmalarında güçlü bir şekilde yer alacaktır. 

116) Türkiye Uzay Ajansı Kurulacaktır! 

Dünya’da 70 ülkede uzay ajansı bulunmaktadır. Türkiye uzay ajansı kurma hedefinde oldukça geç kalmıştır. Uzun yıllardır ortaya konulan Uzay Ajansı projeleri çeşitli nedenlerle bir türlü hayata geçmemiştir. İlk 100 gün içerisinde sunulan uzay ajansı teklifinin muhalefet şerhlerini değerlendirmek suretiyle derhâl hayata geçireceğiz. 

117) Uzay Araştırmaları İhtisas Sahaları Kurulacak! 

Uzay Ajansının kurulması ile birlikte uydu, uzay ve havacılık teknolojisi ile sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla kurulan montaj, entegrasyon ve test merkezleri, laboratuvarlar, araştırma merkezleri, enstitüler, uçuş pistleri, test alanları, fırlatma rampa ve üsleri ve benzeri altyapı ve tesislerin veya aynı amaçla oluşturulan Ar-Ge merkezleri, kuluçka merkezleri ve benzeri araştırma altyapıları ile uzay ve havacılık teknolojileri ekosistemine dahil şirketler ile kişi ve kuruluşların yer alacağı ihtisas bölgeleri tasarısı öncelikli olarak hayata geçirilecektir. 

118) Uzay Çiftçiliği Yapılacak! 

Tarım alanında önemli bir birikimi olan Türkiye yer çekimsiz ortamda tarımsal ürün yetiştiriciliği alanında uzmanlaşacaktır. 

Bu alanda yapılacak çalışmalar için ilk etapta Dünya’da sonrasında uzay laboratuvarında yer çekimsiz tarlalar oluşturulacak; üniversitelerimiz “Uzay Çiftçiliği” alanına yoğunlaşacaktır. 

119) Türkiye Uzayda İlk Sürekli İstasyonunu Kuracaktır! 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı olan 2023 yılında uzayda ilk sürekli istasyonunu kurarak Atatürk’ün 1936’da söylediği sözlere olan inancımızı tüm Dünya’ya göstereceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarında milletimize vereceğimiz en güzel hediye kutlamaların ilk sürekli uzay istasyonumuzda olması olacaktır.