57) Turizm Çeşitlendirilecektir! 

Türk turizmi güneş-kum-deniz üçgeninden çıkarılacak ve turizm çeşitlendirilecektir. Gastronomi turizmine uluslararası ölçekte yatırım yapılacak; Türk mutfağı bayrak taşıyıcı bir sektör haline getirilecektir. 

58) Karadeniz Doğa Turizmi Merkezi Yapılacaktır! 

Doğa turizminde bir dünya markası olma potansiyeline sahip Karadeniz Bölgemizde tek adam rejiminin doğa tahribatları rehabilite edilecektir. Karadeniz Bölgemiz’de adeta bir seferberlik çabası içerisinde “Yeşile Dönüş” gerçekleştirilecek ve bölge Dünya Turizmine kazandırılacaktır.  

59) İnanç Turizmi Güçlendirilecektir! 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine uygun olarak Anadolu’nun kültür mirasının bütününe yeniden sahip çıkılacaktır. Bu kapsamda inanç turizmi kompleksiz olarak desteklenecektir. 

60) Turizm’de Teknoloji Dönemine Geçilecektir! 

Turizm’de teknoloji kullanımına hız verilecektir. Dünya’daki sektörel eğilimler ile kavga eden değil bu trendlere uyum sağlayan bir turizm işletmeciliği teşvik edilecektir. Dünya’nın en yaygın ve gelişmiş ev, oda kiralama sistemi AirBnb gibi platformlar ülke genelinde yaygınlaştırılacak; bu sayede ev hanımlarına kadar turizm girişimciliği yaygınlaştırılacaktır.