Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”

Türkiye, 144 ülkenin değerlendirildiği 2016 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’nda 130’uncu sırada yer alıyor. Bu uçurum kapanması ve kadınların eğitime, ekonomiye, siyasete ve toplumsal hayata eşit katılımı için somut adımlar atacağız.

37) Kadınların istihdama katılım oranını artıracağız!  

– İş Kanunu’nda gerekli düzenlemeleri yaparak babalara da ücretli doğum izni hakkı tanıyacağız.

– Ücretsiz kreş desteğini yaygınlaştıracağız.

– İş yerlerinde nitelikli ücretsiz kreşlerin yaygınlaşmasına yönelik yasal düzenlemeleri yapacağız.

– Anne olduktan sonra iş hayatına ara veren kadınların yeniden işe dönmelerini sağlayacak mekanizmalar geliştireceğiz.

38) Kadınların siyasete katılımı artıracağız!

Bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak, kadınların siyasete katılımının önündeki yasal ve fiili engellerin kaldırılmasını sağlayacağız.

39) Eğitimde kadın-erkek eşitliği sağlayacağız!

– Alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak kadınların okuma yazma bilmeme sorununu tamamen çözmeye yönelik programlar geliştireceğiz

Kız çocuklarının okullaşmasını ve okula devam etmesi takip edip okuldan ayrılma oranlarını düşüreceğiz.

– Okuldan erken ayrılan kadınlar ve kız çocukları için eğitim programları düzenleyeceğiz.