Tarımsal Üretim

64) Girdi maliyetlerini düzenlenecek; 

Gübre, ilaç ve tohum konusunda çiftçi desteklenecektir. Bu girdilerdeki fiyat hareketleri dikkatle izlenecektir. 

65) Üreten çiftçiye sıfır vergili Mazot!

Çiftçinin üretimde kullandığı mazot üzerindeki vergiler kaldırılacak. Çiftçi tarımsal üretimde sıfır vergili mazot kullanacak. 

66) Miras Yolu ile Toprağın Bölünmesine Son Verilecek!

Miras hukuku düzenlenerek tarım sahalarını bölünmesinin önüne geçilecek. Vefat durumunda toprak çiftçilik yapan mirasçıya devredilecek. Mirasçıların hiç birisinin çiftçilik yapmak istememesi durumunda mirasa konu olan toprak bulunduğu köyde çiftçilik yapanlara devredilecektir. 

67) Üreten Çiftçi Desteklenecek!

Desteklemeler üretilen ürüne göre yapılacaktır.

68) Mera kanunu çiftçi lehine rehabilite edilecektir. 

Tarım yapılabilecek arazilerimiz hatta birinci sınıf tarım arazilerimiz Devlet adına tescil edilirken en kolay yol ve en korunaklı yöntem kullanılarak araziler mera olarak tescil edilmiştir. Türkiye’de ırmak deltalarında oluşan araziler mera olarak tescillenmiştir. Bu alanların tekrar tarıma kazandırılması için meralar tarımsal alanların dışına çıkartılacak ve sosyal adaleti sağlamak için ücretlendirilecektir. Merayı kullanacak hayvan başına belirlenecek ücret meranın bağlı olduğu köy tüzel kişiliğine ödenecek ve eğitim başta olmak üzere köyün sosyal ihtiyaçları çerçevesinde değerlendirilecektir. 

69) Sulama birlikleri acilen rehabilite edilecektir.

Sulama birlikleri mevcut suyu paylaştırma işlevlerinin dışında modern sulama yöntemlerinin altyapısını oluşturmak üzere tekrar rehabilite edilecektir. 

70) Ulusal Tarım Teknoparkları Kurulacaktır!

Dünya’da tarımsal araştırmalar gelişmekte, Türkiye tarımı ise bu gelişmelerden uzak kalmakta ve her geçen yıl tarımsal rekabet avantajlarını yitirmektedir. Tarımsal araştırmalar için Tarım Teknoparkları oluşturulacaktır.

71) Örtü Altı Tarımsal Üretim Teşvik Edilecektir!

Örtü altı iklimlendirilmiş tarımsal üretim teşvik edilecek ve güçlü bir şekilde desteklenecektir. 

Türkiye örtü altı tarımda güçlenecek, bu şekilde küresel ısınma ile mücadele edeceği gibi tarımsal işçilerimizi meslek sahibi yapmak suretiyle yeni istihdam alanları sağlayacaktır.