Talan ve Yağmaya Son Veren İnsan Odaklı Madencilik

96) Maden Kooperatifleri Kurulacaktır! 

Madencilik sektöründeki yüksek kârların adil dağıtımı için yeni bir model olarak, maden zenginleştirme tesisi ve entegre tesis yatırımı ön koşullu, nihai ürün üretmeye yönelik Maden Kooperatifleri kurulacaktır. Robotik endüstrinin iş gücü istihdamını olumsuz etkilememesi ve risklerin bertaraf edilmesi adına, üretimin mülkiyeti kooperatiflerin lehinde şekillenecek, Robotik endüstriye uygun yeni meslek dallarında kalifiye çalışan yetiştirilmesi sağlanacaktır. Endüstri 4.0 ve yapay zekanın artan kullanım alanları sanal ekonominin girdabına göre değil, ihtiyaçlara ve kaynak ekonomisinin gereklerine göre şekillendirilecektir. Özellikle robotik uygulamalara geçiş sürecinde emniyetli üretim ve iş sağlığı hedef olarak gözetilecektir. Kaynak ekonomisinin başarılı bir şekilde oluşması için uç ürün üretimine yönelik çalışacak maden kooperatifleri seferberliği başlatılacaktır. İleri teknoloji ürünlerinde kullanılan olmazsa olmaz metallerin üretimi teknoloji şirketlerinin iştiraki sağlanarak gerçekleştirilecek, teknoloji devrimimizde hammadde bağımlılığı riski bertaraf edilecektir.   

97) Teknoloji Odaklı Maden Üretim Programı Uygulanacaktır! 

Kömür Kaynaklarımız temiz kömür teknolojileri ile değerlendirilecek, çevre dostu yeraltı kömür gazlaştırma tesisleri ve kömürden GRAFEN, Hümik Asit gibi kıymetli kimyasalların üretimi teşvik edilecek, yenilenebilir enerji ve temiz kömür santrallerine dayalı enerji üretimi eş zamanlı desteklenerek, piyasa dalgalanmalarına karşı enerji arz güvenliği sağlanacaktır. Ayrıca bankaların yıllık kredi stoklarının belli bir kısmını enerji ve maden yatırımlarına tahsis etmeleri zorunlu kılınacaktır.  Ülkenin öncelikli ihtiyacı olan ve enerji sabit yatırım maliyetlerinden dolayı yatırımcıların yatırım yapmaktan kaçındığı, Kurşun-Çinko, Bakır, Mangan, Ferrokrom ve Ferroalyaj eritme tesisleri ile entegre demir çelik üretim tesisleri, kooperatif modeli ile kurulacak, ülkenin muhtelif bölgelerinde çalışan kurşun-çinko, bakır, demir, krom, alüminyum ve mangan madeni üreticilerinin eritme tesisi  için ortaklık kurması teşvik edilecektir. Hali hazırda sanayinin talep ettiği ve ithalatı ağırlıklı olan ürünlerin yanında geleceğin imalat yöntemi olan katmanlı üretim için gerekli hammaddeler de yan ürün olarak üretilecektir.  

98) Madencilikte Robotik Çağa Geçilecek! 

Madencilikte robotik çağa geçilirken işçi haklarımız kooperatiflerimiz ile korunacaktır. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin robotik uygulamalarla ve madencilikte endüstri 4.0 dönüşümü ile sağlanacaktır. İlerleyen süreçte endüstri 4.0’ın emek-sermaye çelişkisini ortadan kaldıracağı ve burada çalışan sayısının azaltılması yerine uzmanlaşma alanlarının çeşitlendirilmesi ile istihdam garanti altına alınacaktır.  Üretimin mülkiyeti netleştirilecek, diğer sektörlerde de kaynak ekonomisini hedefleyen eş zamanlı dönüşümlerle kamunun zararının önüne geçilecektir.

99) Stratejik Maden Yatırımlarında Elektrik Üretim Lisans Sınırı Kaldırılacaktır! 

Maden ocaklarının ve eritme tesislerinin enerji ihtiyaçlarının karşılanması için yenilenebilir enerji kaynağı kullanılması ve sadece tesisin ihtiyacı kadar enerji üretilmesi şartıyla elektrik üretim lisans sınırı kaldırılacaktır. Piyasa düzenleme kurumlarının yatırımcı kavramının menfaatini göz önünde tutarak aldıkları tedbirlerin günümüz koşullarında geçerli olmadığını ve bir çare üretmediğini, enerjinin bir ihtiyaç olarak değerlendirilmesi ve piyasa ekonomisine konu olmaması gerektiğini kabul ettireceğiz.  

100) Madencilikte Kara Para Aklama Dönemi Son Bulacaktır!  

Hâlihazırda madenlerdeki devlet hakkının denetimi Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından teftişler yoluyla yapılmasına rağmen ciddi devlet hakkı kayıpları ve maden ocakları üzerinden yasadışı para aklanması, maden grubu ihlâli ile devlet hakkının ödenmemesi gibi ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu durumun önüne geçmek adına, maden ocaklarının ürünlerinin kamyon yükleme ve stok giriş noktalarına- üretim kalitesinin takibinde de faydalı olacak, online bant analiz sistemleri kurulması zorunlu tutulacak, ocak çıkışlarındaki cevher nakil bantlarında kamera sistemi ile analiz aygıtları takip edilecektir.  Bu yolla Maden İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki bilgi işlem birimlerinin anlık olarak üretilen madenleri takip etmesi sağlanacaktır. 

101) Derin Deniz Madenciliği Dönemi Başlayacaktır!  

Karadeniz ve Ege Kuşağındaki maden oluşumlarının derin deniz madenciliği faaliyetleri ile kazanılması sağlanacaktır.