Şehircilik, kent kültürü ve imar

43) Yapı Riskleri Azaltılacak

Olası depremi dikkate alarak, yapı ve yaşam kalitesi riskini minimize etmek için Acil Eylem Planı (ACEP) hazırlanacak. Örnek olarak, 81Kent81.000Konut Programı başlatılacak.Yani, her kente 1.000 konut. Riskli konutlarla yeni konutlar takas edilecek. Kaynak ise kentlerde artırılan imar haklarının bir bölümü ile oluşacak fondan karşılanacak. Yani, imar artışı verildiği zaman Proje Ortaklık Payı (POP) alınacak. Elde edilen gelir, yeni konutların yapımında kullanılacak.

44) Yeşil Alan Transferi Olacak

Askeri alanlar imara açılmamalı. Ancak, kent içindeki riskli yapılar yıkılıp, yeşil alan olmak kaydıyla, askeri alanlarda yeşil alanlar, mahallelere transfer edilecek. Böylelikle, mahalle parkları yaratılarak, mahallelinin yaşam kalitesi ve değeri artırılacaktır. Kaynak ise, çapraz finansman yoluyla askeri alanların değerlendirilmesi ile sağlanacak. Yani, askeri alanlar peşkeş çekilmeyecek. Ne kadar yeşil alan imara açılacak ise kent içinde o kadar yeşil alan yaratılacak. 

45) Kent Atölyeleri Kurulacak

Üniversite öğrencileri ve mezunlarının bir araya gelecekleri kentsel sorunları tasarım, bilişim ve teknoloji ile çözen atölyeler kurulacak. 81Kent81Atölye8100İş programı ile her kentte 100 kişi atölyelerde işe alınacak. Kaynak; Valilik, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Kalkınma Ajanslarından karşılanacak.