Savunma

49) Zorunlu Askerlik Kaldırılacaktır! 

– Anayasa’mızın ilgili bölümü ‘Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir’ demektedir. Anayasa da zorunlu askerlik yerine kamu hizmeti seçeneği hakkı bulunmaktadır. Alt yasa değiştirilerek zorunlu askerliği kaldıracağız.

– İçerisinde bulunduğumuz yüzyılın koşullarına ve teknolojisine uygun olarak asker ve general sayımızı kademeli olarak 3 yıl içerisinde yarı yarıya azaltacağız. 

– Türk ordusu asker kalabalığı ile değil taktik ve teknik gücü ile caydırıcı olacaktır. 

– Hantal bir ordu olmaktan güçlü üniversite bağları ile milli AR-GE üreten bir orduya geçilecektir. 

50) Jandarma Teşkilatı Lağvedilecektir! 

Jandarma teşkilatı kurulurken halkımızın %80’i köylerde yaşıyordu. Türkiye’de Kentleşme önemli ölçüde tamamlandı. Bu nedenle Jandarma Teşkilatı işlevini büyük ölçüde kaybetmiştir. Her köyün yolunun ve telefonunun olduğu gerçeği de düşünüldüğünde Jandarma Teşkilatı gibi bir düzene ihtiyaç yoktur.

51) Lojman ve Diğer İhtiyaç Fazlası Askeri Tesislerin Tümünü Boşaltacağız! 

Türkiye’de lojman ve diğer ihtiyaç fazlası askeri tesisleri boşaltarak bu alanları vatandaşlarımızın kullanımına kazandıracağız. “Yeşile Dönüş” ilkemiz çerçevesinde bu alanların şehir parkları şeklinde değerlendireceğiz. 

52) Teknolojik Güçlü bir Ordu Düzenine Geçeceğiz! 

Ordumuzu süngü harbi düzeninden çağımızın teknolojik koşullarına uygun hale getireceğiz. 

53) Askeri Okullar Tekrar Güçlendirilecektir! 

TSK’ya ait okulların tekrar açılması sağlanacaktır. Askeri okullarımız kurucu değerlerimiz ve Cumhuriyet ruhuna uygun eğitim verecek şekilde TSK’nın ihtiyaç duyduğu personelin yetiştirilmesini sağlayacaktır. 

54) Yemek ve Sağlık Hizmetleri TSK Bünyesinde Sağlanacaktır! 

Yemek ve sağlık gibi temel askeri ihtiyaçların TSK bünyesine alınması ve TSK’nın bu konuda kendi imkanları ile hareket etmesi sağlanacaktır.

55) Polis ve Emniyet Güçlerinin Niteliği Uluslararası Normlara göre Yapılandırılacaktır! 

Polis ve emniyet yeniden yapılandırılacak; aşırı ve sınırsız yetkileri özgürlükler ve insan hakları hassasiyeti ile uluslararası normlara göre yeniden belirlenecektir. Polis vatandaş için var olacak. Eğitiminden başlayarak Vatandaşını düşman görmeden hizmet edecektir.

56) Sınır Polisi Yapılandırılacaktır! 

Türkiye sınırlarında terör eylemleri ve mülteci sorunu gibi ciddi sıkıntılar ile karşı karşıyadır. Sınır güvenliği, geçiş ve kontrolleri TSK’ya bağlı ayrı bir silahlı ve profesyonel güç tarafından sağlanacaktır.