Sanayi 4.0

Günümüzde dijital teknolojinin ulaştığı nokta ile tetiklenen, tüm değer zinciri adımlarının birbirleri ile entegre, gerçek zamanlı ve sürekli iletişim içinde olduğu, akıllı ve kendi kendini uyarlayan bir üretim sürecini hedefleyen, sanayi 4.0 olarak adlandırılan yeni bir sanayi devrimi yaşamaktayız.

Bu devrimi kendi içinde gerçekleştirebilen ülkelerin sanayilerinde daha hızlı, daha esnek, kalitesi daha yüksek ve daha verimli bir bu dönemi başlatarak rekabet güçlerini arttırıp büyümelerine hız katacaklarına kesin gözüyle bakılmaktadır.

61) Sanayi 4.0’a Uygun Teşvik!

Devrimsel nitelikteki bu küresel dönüşüm yolculuğunda geri kalmamak amacıyla belirlenecek öncelikli sektörler başta olmak üzere sadece büyük değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de yeni teknolojiler, üretim/çalışma metodları ve daha yetkin işgücüne erişim gibi alanlarda gerekli yatırımları gerçekleştirmelerini mümkün kılmak üzere teşvik sistemleri kurgulanacaktır.

62) Sanayi 4.0’a Uygun İşgücü!

Yaşanan dönüşüm ile birlikte büyüme hedeflerinin de gerçekleşeceği varsayımıyla, toplam sanayide istihdam edilen işgücü ihtiyacının artacağı ve daha da önemlisi çok daha nitelikli, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir işgücü yapısının oluşması beklenmektedir.

62) Sanayi 4.0’a Uygun İşgücü!

Yaşanan dönüşüm ile birlikte büyüme hedeflerinin de gerçekleşeceği varsayımıyla, toplam sanayide istihdam edilen işgücü ihtiyacının artacağı ve daha da önemlisi çok daha nitelikli, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir işgücü yapısının oluşması beklenmektedir.

63) Sanayi 4.0’a uygun Eğitim!

İhtiyaç duyulan nitelikli işgücünün vakit kaybetmeden yetiştirilmesi için tüm eğitim müfredatları, mesleki eğitim ve yüksek öğretim programları işgücünün bilgi teknolojileri ile bağlantılı beceri ve inovasyon yetkinliklerini arttıracak şekilde yeniden düzenlenecek, girişimci yaklaşımlar güçlendirilecektir.