Sağlıklı Türkiye

40) Herkes için ulaşılabilir, sürdürülebilir ve dünya standartlarında sağlık hizmeti sağlanacak!

-Üniversite ve Kamu hastanelerinin içini  boşaltarak tüm nitelikli hekim ve sağlık personelinin özel sektöre kaymasına yol açan yaklaşım değiştirilecek, yeni bir model ve teşvik sistemi kurularak tersine hekim göçü sağlanacak.

– İlaç fiyatlandırma sistemi sürdürülebilir bir modele oturtularak, odağı kronik hastalıkların uzun dönem tedavisi olmak üzere, ülkemize girişi giderek azalan inovatif yeni ürünlerin halkımıza ulaştırılması sağlanacak.

-Şehir hastaneleri özel hastane standartlarına taşınacak ve kaliteli sağlık hizmetinin toplumun her kesimine yayılabilmesi sağlanacak.

41) Performans odaklı değil, Hasta Odaklı Hekimlik yapılacak!

-Hekimler ve diğer sağlık personeli için önceliğin performans puanı ve maddi kazanım değil, her koşulda hasta yararı olduğu, her bir hastaya özel, en doğru tanı ve tedavinin hedeflendiği, insan/hasta odaklı sağlık sistemleri kurulacak. Sağlık personeli bu yeni model içinde teşvik edilecek.

– Birinci basamak sağlık hizmetinin kalitesini artıracak bir dönüşüm programı başlatılacak, Aile Hekimliği hizmet standartları yukarıya çekilecek.

42) Tıp alanında tersine beyin göçü başlatılacak, tıbbi eğitim ve inovasyona öncelik verilecek! 

-Ülkemizin yeniden kaliteli hekimler yetiştirmesi, medikal inovasyon ve araştırma geliştirmeye hız kazandırılması, halkımızın en donanımlı hekimlere kendi ülkesinde ulaşabilmesi için yurtdışından üniversite ve araştırma hastanelerine tersine beyin göçü başlatacak bir yenilenme ve teşvik mekanizması kurulacak.

-Tıp öğrencilerinin dünya standartlarında eğitim alabilmeleri için uluslararası üniversitelerle işbirlikleri artırılacak, tıp eğitiminin standartları, eğitime ayırılan bütçe yukarıya çekilecek. 

-Sağlıkta araştırma ve geliştirmeye OECD standartlarıyla uyumlu kaynak ayırılacak.

-Biyoteknoloji, Genetik Bilimler ve Sağlık Teknolojileri gibi en öncelikli alanlarda  devlet/üniversite/özel sektör işbirlikleri özel bir fon yaratılarak desteklenecek, eylem planlarıyla somut çıktılar yaratılacak.