Hayvan Dostu Türkiye

Bütün hayvanlar eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler. Dünya’da hayvan hakları konusunda mücadele devam ederken “Hayvan Hakları” konusunda Dünya’ya ilham verecek şekilde düzenlemeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Türkiye’yi “Hayvan Dostu” ülke konumuna yükseltmeye söz veriyoruz. 

112) Hayvanların Esaret Altında Tutulduğu Tüm Tesisler Kapatılacaktır! 

Hayvanların esaret koşullarında tutulduğu üretim, satış, yasa dışı ithalat, hayvanat bahçeleri, deney, sirkler, av, yunus parkları, yük ve binek hayvanları gibi tesisler ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm sağlanarak kapatılacak ve bu tesislere kapatılmış tüm hayvanların özgürce yaşam hakları garanti altına alınarak tüm yaşamsal ihtiyaçları karşılanarak yaşatılması devlet güvencesi altına alınacaktır. 

Pet shoplarda canlı hayvan satışı engellenecektir. 

113) Hayvanlar Dostlarımızdır! 

Doğa ve hayvanların hayatımızın bir parçası olduğu gerçeğini okul öncesi eğitimden başlayarak çocuklarımıza öğretecek, hayvanlara karşı gerçekleştirilen kötü muamele ve işkence gibi unsurlarla her alanda mücadele edeceğiz. Hayvanlara karşı işlenen suçlar için hukuki düzenleme gerçekleştirerek bu alandaki cezaların gerçek anlamda caydırıcı seviyelere yükseltilmesini sağlayacağız. 

114) Sahipsiz Sokak Hayvanı Kalmayacaktır! 

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesine göre “bütün hayvanların insanca bakılma gözetilme ve korunma hakkı vardır.” Hayvan Dostu Türkiye’de hiç bir hayvan kaderine terk edilemez; sahipsiz sokak hayvanı yoktur. Bu hayvanların sahibi devlettir.

115) Soyu Tükenmekte Olan Türlerimize Sahip Çıkacağız! 

Anadolu ve Trakya coğrafyası bir çok soyu tükenmekte olan canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Topraklarımızı paylaşan bu türlerin en iyi şekilde korunması, yaşam alanlarının uluslararası standartlarda denetlenmesi gerekmektedir. Soyu tükenmekte olan türlerimize ulus olarak sahip çıkacağız.