Güzel Sanatların Her Dalı ile Kültürel Zenginleşme Sağlanacaktır.

107) Her Yaş İçin Güzel Sanatlar Eğitimine Ulaşma İmkanı Sağlanacaktır!

Gençlerin Anadolu kültürüne vakıf olmaları ve güzel sanatların her dalında temel eğitim almaları için ihtiyaç duyulan adımlar atılacaktır. 

Kent çeperleri ve kırsal kesimde yaşayan çocuklarımızın sanat bilincinin geliştirilmesi, klasik müzikten resme, sinemadan modern danslara, Türkiye ve dünyadaki akımlar, sanat tarihi, Türkiye ve dünyada yetişmiş sanatkârlar konularında temel eğitim almaları sağlanacaktır. 

108) Kültür ve Sanat Bilinci Oluşturmayı Hedefleyen Girişimler Desteklenecektir! 

Anadolu kültürü, modern sanat, arkeoloji, Türk ve dünya edebiyatı, tiyatro ve diğer tüm alanlarda kültür ve sanat bilinci oluşturmayı hedeflemiş girişimler desteklenecek, maddi ve manevi olarak teşvik edilecektir. 

109) Atatürk Kültür Merkezi Restore Edilerek Eski İşlevine Kavuşturulacaktır! 

İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi restore edilerek eski işlevine kavuşturulacak; opera ve bale performansları için her şehrimizde kültür merkezleri kurulacaktır. Devlet opera ve balesi ve devlet tiyatroları kadrolarının yetişmesi ve şartlarının iyileştirilmesi amaçlanacak, bu konuda güzel sanatlarla ilgili eğitim kurumları ve kadrolarının gereken kalite ve standartlara kavuşması sağlanacaktır. 

110) Genç Yeteneklerimizin Dünyaya Açılması Teşvik Edilecektir!

Sanatın her dalında yeteneklerini ispatlamış yıldızı parlayan sanatçıların ulusal ve uluslararası yarışma, festival ve diğer organizasyonlara katılımı öncelikli olarak desteklenecek; yine uluslararası organizasyonların ülkemizde daha fazla yer alması için gereken adımlar atılacaktır. Bu amaçla ihtiyacı olan genç sanatçılarımıza maddi manevi destek verilecektir. 

111) Arkeolojik Hazinelerimize Hak Ettiği Değer Verilecektir! 

Ülkemiz tarih ve arkeoloji konusunda dünyada eşi benzeri çok az bulunan değerlere sahiptir. Trakya’dan Doğu Anadolu’ya, Ege’den Güneydoğu’ya her köşesi tarih barındırmaktadır. Türkiye’nin arkeolojik hazinelerinin tanıtımının yapılması, korunması için gerekli adımlar atılacaktır.