Dış Politika

Dış Politika

46) Vize Serbestisi Gelecek!

Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri son yıllarda zor günler geçirdi. Her iki tarafta da vizyonsuz yönetimler toplumları birbirinden uzaklaştırdı. 

İlk yüz gün içerisinde güçlü demokratikleşme hamlesini gerçekleştirerek, Avrupa Birliği ilişkilerimizi tamir ederek, süratle karşılıklı güveni tesis edip, vatandaşlarımıza vize serbestisini sağlayacağız. Özetle, ilk yüz gün içerisinde, tüm vatandaşlarımız Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz girebilecektir.

47) Komşularımız ve Bölge Ülkeleri ile İlişkilerimizi Tamir Edeceğiz!

Türkiye daima Batı medeniyetinin bir parçası olmuştur. Son yıllarda dış politikamızda yaşanan eksen kayması sürdürülememiştir. Oysa Türkiye gerek Kuzey-Güney gerekse Doğu-Batı ekseninde önemli bir denge mekanizması gören merkez ülke konumundadır. Türkiye bu konumuna ve bölgesindeki tarihi doyumuna uygun bir şekilde komşuları ve bölge ülkeleri ile yıpranan ilişkilerini tamir etmeye odaklanacaktır. Çevre ülkelerini Osmanlı Bakiyesi, ata mirası olarak görmekten kaynaklı “Kibirli Dış Politika” terk edilecek. Evrensel diplomasi kültürü, görgüsü çerçevesinde ilişkiler yeniden yapılandırılacaktır.  

48) Yurt Dışındaki Vatandaşlarımız Gururlanacak!

Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği dengesiz dış politika nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız en çok zarar gören kitle oldu. Türkiye yenilenen dış politika ile tüm Dünya devletleri ile ilişkilerini tamir edecek ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ilk yüz günde farkı hissedecektir.