Çalışma Hayatında Hak İhlalleri Devletinden İşçi Dostu Türkiye’ye Dönüşüm!

Çalışma hayatında “iş güvencesi” önceliklenecektir. Sendikalaşmanın önündeki tüm engeller ve zorluklar kaldırılacaktır. Sendika ile işveren arasındaki ilişki her kesimin kazanacağı şekilde tarif edilecek ve iletişim kanallarının taze tutulması noktasında ilgili bakanlıklar çaba sarfedecektir. 

102) Taşeron Düzeni Kesin Olarak Kaldırılacaktır!

Taşeron düzeni yıllarca devam ettirilmiş; işçiler mağdur olmuş ve talepleri hep duymazdan gelinmiştir. Tüm taşeron işçilere ayrımsız, kayıtsız ve şartsız kadro verilecek ve bu şekilde taşeron düzeni kesin olarak ortadan kaldırılacaktır.

103) Tek Adam Rejimi Tahribatı Onarılacaktır!

Özel İstihdam Büroları, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Kıdem Tazminatı kararlarının tamamı tekrar gözden geçirilecek işveren ve işçi kesimi temsilcileri ile hak ihlâlleri ülkesinden işçi dostu Türkiye kapsamına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

104) Kıdem Tazminatında İşçi Mağduriyeti Engellenecektir!

Kıdem tazminatı iş veren tarafından ödenmediğinde Devlet kıdem tazminatı ödeyecek sonrasında işverenden tahsil edecektir. İşçi mağdur olmayacaktır. Bir yılın altında çalışanlara da kıdem tazminatı ödenecektir. 

105) Kıdem Tazminatı Tavanı Kaldırılacaktır!

Kıdem Tazminatı tavanının hiçbir faydası olmadığı gibi bu uygulama 12 Eylül darbesinin ürünüdür.

106) Hak İhlalleri Devletinden İşçi Dostu Türkiye’ye Dönüşüm!

Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) göre en çok hak ihlallerinin yaşandığı ülkeler arasında bulunmaktadır. İşveren mağdur edilmeden işçi haklarını savunmak mümkündür. 

İşçi Cinayetlerinde ülkemiz uzun süredir Avrupa’da ilk sırada yer almaktadır. İşçi güvenliği ve denetimler uluslararası standartların çok gerisindedir.

Bu gerekçeler ile ILO sözleşmelere aykırı mevzuatımız kesin olarak değiştirilecek, ILO standartları ile uyumlu hale getirilecek ve sözleşmeye göre ihlâller kesinlikle gerçekleştirilmeyecektir.