Uzun süre siyasi iktidarın doğru yaptıklarını takdir edip yanlışlarını eleştirmenin ilkesel olarak faydalı olduğunu savunduk. Fakat tek adam rejiminin Türkiye’de bir arada yaşam kültürüne indirdiği ağır darbelerin devam etmesi, temel hak ve özgürlüklerin örselenmesi, anlamsız OHAL uygulamasının zulme dönüşmesi, tek adamın her farklı sesi yok etme inadı bu uzlaşma gayretlerimizi boşa çıkartmaktadır.

Milletimiz artık uzlaşma beklentisi içerisinde değildir. Halkımıza karşı işlenen hiçbir suçun zaman aşımı da olmayacaktır. Bu ülke gençliğinin onurlu hafızası hiç bir hukuksuzluğu unutmayacaktır. Rejimin işlediği suçlar, ihanet iddiaları, denetimsiz bir keyfiyet ve yaşanan hukuksuzluklar ülkemizi adeta yıkıma sürüklemektedir. Tek adam rejiminin tüm muhalif kesimleri yok etme gayreti karşısında güçlü bir halk muhalefeti dışında bir seçeneğimiz kalmamıştır.

Sağ veya sol düşünceye gönül vermesine rağmen kendisini demokrat ve vatansever olarak tanımlayan hiçbir kesimin artık bu rejimin yanında görüntü bile vermesi doğru değildir. Süratle bir araya geleceğiz ve rejimin aramızdan hiç kimseyi avlamasına müsade etmeyeceğiz. Bu görevin tamamen bizde olduğu bilinci içerisinde, özgür bir Türkiye ortak paydasında gönüllülerimizi birleştirecek ve bizi ayrıştıracak hiçbir ideolojik tuzağa düşmeyeceğiz.

Bu ülkenin vatansever halkı olarak tek adama ve rejimin tüm unsurlarına karşı, yurt içi ve yurt dışında, her alanda direneceğiz. Bu direnişte şiddetten uzak duracak, hukukun içerisinde kalacağız. Rejime karşı mücadele eden, şiddet ile arasına mesafe koymuş, siyasi partilerden sendikalara, bağımsız adaylardan sivil toplum girişimlerine kadar tüm muhalif unsurları ilkelerimiz çerçevesinde destekleyeceğiz.

Rejimin gölgesi ülkemiz üzerinden, demokratik yöntemlerle, temizlenene kadar bu mücadelemizi kararlılık ile sürdüreceğiz.

Hiçbir makam, mevki, şan, şöhret beklentisinde olmayan tüm gönüllülerimiz ile en kısa zamanda yol haritamızı kamuoyuna ilan edeceğiz.